Home

Home

left banner

Gebruiksvoorwaarden

 1. De onderstaande voorwarden beschrijven de verkoopreglementen van de website ziajashop.nl
 2. De eigenaar van de winkel is 5th Ave Cosmetics geregistreerd in Nederland bij Kamer van Koophandel onder nummer 58076069. De winkel is gevestigd te Den Haag, op Regentesseplein 223A.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op alle aanbiedingen en prijsopgaven van ziajashop.nl, tenzij hieromtrent uitdrukkelijk anders wordt bepaald en slechts nadat de klant op de algemene voorwaarden is geattendeerd en indien het een internet bestelling is deze vooraf akkoord heeft bevonden.
 4. Alle handelsmerken, fotos, bedrijfsnamen en productnamen zijn eigendommen van Ziaja of ziajashop.nl en zijn door federale en internationale auteurs- en handelsmerkrechten of andere eigendomsrechten beschermd.
 5. De Prijzen zijn opgemaakt in Euro’s, inclusief BTW, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zullen voor de totstandkoming van de overeenkomst met de klant worden gecommuniceerd.
 6. De Prijzen bevatten de verzendkosten niet. De verzendkosten zijn gerekend bij het afrekenen van de hele bestelling.
 7. De gegevens van de Klant zullen door ziajashop.nl worden opgenomen in een bestand ter uitvoering van de overeenkomst. Bij het gebruik van persoonsgegevens wordt door ziajashop.nl de bijzondere zorgvuldigheid zoals is voorgeschreven in de nationale wetgeving in acht genomen.

 

Bestellingsvoorwaarden en uitvoering

 1. De bestellingen op ziajaforyou.nl kunnen geplaatst woorden via een communicatiemiddel, te weten internet, telefoon, schriftelijk of bij onze vestigingen, waarmee ziajaforyou.nl haar producten bij klanten aanbiedt.
 2. Om een bestelling plaatsen, de gekozen goederen moeten in de winkelwagen geplaatst worden. Daarna het registratieformulier moet juist ingevuld worden
 3. De verzendkosten worden door de Klant volgens de tarieven betaald tenzij anders is uitdrukkelijk gegeven.
 4. De bestellingen kunnen elke dag geplaatst woorden. De bestellingen, die op zon- en feestdagen zijn geplaatst, zullen op de volgende werkdag uitgevoerd woorden.

 

Klachten en het retourneren van de producten

 1. Indien de Klant een ander Product ontvangt dan deze besteld had, dan wel het ontvangen Product niet in goede staat is ontvangen, bijvoorbeeld doordat het beschadigingen bevat, dient hij in de eerste plaats contact op te nemen met ziajaforyou.nl teneinde haar van de klacht op de hoogte te stellen. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na constatering daarvan bij ziajafocusonskin te worden gemeld. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven kenbaar te worden gemaakt.
 2. De Klant kan ziajashop.nl, per e-mailbericht dan wel schriftelijk van de klacht op de hoogte stellen. Ziajafocusonskin.nl raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen de in vorig artikel genoemde termijn schriftelijk te melden.
 3. De klacht zal vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening van de ontvangst van de klacht worden verwerkt en beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de Klant binnen de termijn van 14 dagen een bericht waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer de Klant antwoord kan verwachten.
 4. Indien sprake is van een beschadigd Product dan wel een verkeerde levering, zal ziajashop.nl overgaan tot herlevering van het daadwerkelijk bestelde Product dan wel een nieuw en onbeschadigd Product. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

 

 

Bepalingen en voorwaarden van de Ziaja focus on skin klantenkaart in Nederland.

 

 1. De algemene voorwaarden bepalen de deelname aan Ziaja focus on skin klantenkaart actie, georganiseerd door het bedrijf 5th Ave Cosmetics, hierna te noemen Organisator.

 1. De actie begint op 02.01.2015 en loopt tot 31.05.2016.

 1. De klantenkaart is een 1 jaar geldig na de eerste stempel. En de waarde vervalt op 31.05.2016.

 1. De klantenkaart is niet persoon gebonden, iedereen kan de kaart gebruiken. In iedere Ziaja focus on skin winkel in Nederland krijgt u een stempel.  

 1. U kunt op www.ziaja.co.uk de lijst vinden met winkels.

 1. Bij uw eerste aankoop ontvangt u de klantenkaart.

 1. Voor elke aankoop ter waarde van 12 euro krijgt de klant een stempel op de klantenkaart.

 1. Als u 6 stempels gespaard heeft kan u de klantenkaart inwisselen bij een minimum besteding van 0,01 euro. En voor 12 euro aan producten uitzoeken naar eigen keuzen uit het assortiment in de winkel.

a)     Als de waarde van het gekozen product / producten lager is dan 12 euro vervalt de restwaarde van de klantenkaart.

b)     Als de waarde van het gekozen product / producten hoger is dan 12 euro moet het verschil door de klant worden bijbetaald.

 

 1. De klantenkaart dient na inleveren in het bezit van de Ziaja focus on skin winkel te blijven.

 1. Een volle klantenkaart kan ik elke Ziaja focus on skin winkel in Nederland kunnen worden ingewisseld.

 1. Niet in te wisselen tegen contanten.

 

Organisator